Blog

Articles

น้ำตาไหลไม่หยุด…เพราะท่อน้ำตาอุดตัน EP3

ท่อน้ำตา คือ ทางระบายของน้ำตา เป็นลักษณะท่อเปิดจากบริเวณหัวตาบนและล่าง แล้วมารวมกันไปเป็นท่อที่ใหญ่ขึ้น บริเวณข้างจมูก…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

อาการเปลือกตาผิดรูป EP2

เปลือกตาผิดรูป มีหลายประเภท ได้แก่ เปลือกตาม้วนเข้า (Entropion) คือ ภาวะที่เปลือกตาม้วนเข้าไปทางด้านใน…
<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>