ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• 2550 : แพทย์ศาสตร์บันทิต , คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ประเทศไทย

• 2551 : แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย

• จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ARTICLES

ภาวะหนังตาตก เป็นแล้วต้องรีบรักษา EP1

ภาวะหนังตาตก เป็นภาวะที่พบได้ ตั้งแต่แรกเกิด และเกิดภายหลัง ซึ่งมีได้หลายสาเหตุ…

อาการเปลือกตาผิดรูป ที่ อันตราย EP2

เปลือกตาผิดรูป มีหลายประเภท ได้แก่ เปลือกตาม้วนเข้า (Entropion) คือ ภาวะที่เปลือกตาม้วนเข้าไปทางด้านใน…

น้ำตาไหลไม่หยุด… เพราะท่อน้ำตาอุดตัน EP3

ท่อน้ำตา คือ ทางระบายของน้ำตา เป็นลักษณะท่อเปิดจากบริเวณหัวตาบนและล่าง…
 

DOCTOR ON AIR & LIVING WELL

APPOINTMENT